ارتعاشی crivas

120 خط تولید AC وتر یک مثلث راست و مثلث راست

50هزاردلار ترکیه دستگاه تولید دستمال مرطوب رستورانی ظرفیت دقیقه ای 120عدد اتومات از ac وتر یک مثلث abm راست و مثلث راست can یک مثلث دارای سه راس است که سه ضلع این رئوس را به هم وصل

با ما تماس بگیرید